Sesja indywidualna

Rozmowa konsultacyjna
Proces transpersonalny rozpoczynamy od  rozmowy konsultacyjnej, która nie jest procesem transpersonalnym, a której celem jest umożliwienie klientowi dokonania oceny czy dany terapeuta jest osobą odpowiadającą klientowi pod względem charakterologicznym, komunikacyjnym
i energetycznym. W trakcie tej rozmowy również zadaniem terapeuty jest określenie czy narzędzia
i metody oparte o Model Transpersonalny są odpowiednie do pracy z konkretnym, zgłaszanym przez klienta problemem. Pierwsza, konsultacyjna rozmowa (najczęściej telefoniczna) trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut, jest bezpłatna i dopiero po niej zarówno klient, jak
i terapeuta podejmują decyzję o dalszej współpracy. Warto zaznaczyć, że podczas tej rozmowy
nie będziemy pracowali nad rozwiązaniem problemu. Skupimy się natomiast na odnalezieniu porozumienia terapeutycznego między klientem a terapeutą oraz określeniu gotowości
do współpracy.

Terapia transpersonalna
Po podjęciu decyzji o dalszej współpracy, klient i terapeuta spotykają się po raz drugi,
na płatnym spotkaniu. Celem spotkania jest zrozumienie genezy problemu, znalezienie rozwiązania, a przede wszystkim stworzenie listy konkretnych działań, które sprawią,
że problem przestanie być przeszkodą w życiu klienta. Terapeuci są osobami przygotowanymi do pracy z klientem oraz zobowiązani są do ciągłego poszerzania swojej wiedzy. W czasie terapii niezwykły nacisk stawiany jest na to, aby klient poznał i nauczył
się wykorzystywać narzędzia, które pozwolą mu samodzielnie radzić sobie ze zgłaszanymi trudnościami bez konieczności umawiania kolejnych spotkań terapeutycznych.

Ilość spotkań
Długość procesu terapeutycznego zależy od złożoności problemu zgłaszanego przez klienta, jednak w większości przypadków zamyka się pomiędzy jedną, a maksymalnie trzema sesjami.

Czas trwania sesji
Sesja procesu transpersonalnego nie powinna
być krótsza niż 60 min i dłuższa niż 90 min.
Czas między kolejnymi sesjami nie powinien być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 21 dni.

Miejsce spotkań
Zalecamy, aby spotkania odbywały się
na żywo (w Katowicach, Wrocławiu
lub Warszawie), jednak w zależności
od możliwości i potrzeb klienta istnieje możliwość pracy online, przez Skype.

Koszt sesji
Pierwsze spotkanie jest bezpłatne. Każda kolejna sesja kosztuje 350 zł. Aby ją wykupić, przejdź do menu głównego strony lub kliknij tutaj:
SESJA INDYWIDUALNA