Akademia terapii transpersonalnej

Akademia Terapii Transpersonalnej to jedyny w Polsce program szkoleniowy, uczący od podstaw narzędzi i technik transpersonalnych. Szkolenie adresowane jest do osób, chcących w skuteczny sposób pracować z klientami indywidualnymi, sportowcami, przedsiębiorcami, a także tych, którzy poszukują narzędzi do efektywnej pracy z samym sobą. Szkolenie odbywa się w komfortowej, kameralnej grupie. Jest ono odpowiedzią na problem jakim jest częsta bezsilność lub brak odpowiednich narzędzi do pracy z drugim człowiekiem oraz długi czas trwania klasycznej psychoterapii, który zgłaszają nam odbiorcy naszych szkoleń. Akademia Terapii Transpersonalnej jest szkoleniem kompletnym i wystarczającym do skutecznej pomocy sobie, najbliższym i swoim klientom.

Przechodząc cały kurs, poznasz narzędzia, dzięki którym:

 • Będziesz wiedział jak rozwiązać większość życiowych problemów, z którymi się aktualnie mierzysz.
 • Odkryjesz, kim tak naprawdę jesteś.
 • Zrozumiesz, na czym polega prawdziwa motywacja i w czym tkwi nietrafność formuły SMART i GROW w stawianiu celów (nowy model sir Withmore’a).
 • Poznasz model skutecznej pracy z klientem, inny niż ten w którym dotychczas byłeś szkolony.
 • Nauczysz się patrzeć na siebie i innych ze zdrowym dystansem (perspektywa transpersonalna)
 • Nauczysz się przejmować kontrolę nad swoim umysłem, ciałem, emocjami i myślami.
 • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę opartą na badaniach naukowych.
 • Rozwiniesz się jako człowiek i jako terapeuta.
 • Zdobędziesz narzędzia do pomocy bliskim (często w błyskawicznym tempie).
 • Zdobędziesz narzędzia, które pozwolą Ci szybko i efektywnie rozwiązywać własne problemy.
 • Jeśli zaufasz uczestnikom szkolenia – masz ogromną szansę na zmianę swojego dotychczasowego życia.
 • Poznasz ciekawych ludzi, jakimi zawsze okazują się być uczestnicy naszych szkoleń.
 • Zdobędziesz możliwość certyfikacji.

Czas trwania Akademii terapii transpersonalnej
Cały kurs składa się z siedmiu dni szkoleniowych organizowanych ze średnio miesięcznym odstępem czasu. Sumaryczna ilość godzin zawiera się w 28 modułach szkoleniowych po 1,5 godz. każdy, co daje łączną ilość 42 godzin zegarowych. Każdy z dni szkoleniowych zawiera zarówno część teoretyczną
w formie wykładu, jak i część praktyczną pod postacią ćwiczeń w rotujących zespołach trzy osobowych (klient – terapeuta – supervisor). Dodatkowym elementem szkolenia jest indywidualna sesja demonstracyjna zakończona omówieniem wykorzystanych narzędzi i technik oraz feedbackiem grupy. 
Akademia terapii transpersonalnej składa się z dwóch etapów:

Etap 1
Składa się z trzech dni szkoleniowych i zawiera wiedzę teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne z zakresu:
1. Wprowadzenia do modelu transpersonalnego
oraz osi czasu.
2. Osi ról
3. Osi relacji

Etap 2
Składa się z czterech dni szkoleniowych i zawiera wiedzę teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne z zakresu:
4. Osi motywacji
5. Osi świadomości
6. Osi archetypu
7. Osi transpersonalnej

Oś czasu
Model Transpersonalny zakłada, że w wyniku silnych emocjonalnie doświadczeń, tworzymy różnego rodzaju subosobowości, które następnie zaczynają stanowić fragmenty naszej osobowości. To sytuacja, w której klient, jako osoba dorosła, zgłasza problem polegający np. na powtarzających się, silnych emocjonalnych reakcjach – trzęsące się ręce, drżący głos, uczucie niepewności pojawiające się niezależnie od tego czy klient wybrał się do sklepu, urzędu czy na ważną służbową rozmowę. Z racjonalnego punktu widzenia klient wie, że jego reakcje są nieadekwatne do sytuacji, jednak jest wobec nich bezsilny. 
Subosobowości to czasami, także nasze wewnętrzne obrazy rodziców, opiekunów, czy przyjaciół – znane także, jako „wewnętrzny krytyk” czy „karzący rodzic”. Narzędzia osi czasu pozwalają skutecznie, a co najważniejsze bezboleśnie, odzyskać ich świadomość oraz przejąć nad nimi kontrolę. 

Oś ról
Na potrzeby odpowiedniego funkcjonowania w różnych obszarach naszego życia tworzymy także role, przypisane odpowiednim zadaniom. Każda z ról korzysta z innych zasobów i cech. Możesz zauważyć, że człowiek zachowuje się zupełnie inaczej wtedy,
gdy znajdzie się w roli szefa zarządzającego zespołem, a inaczej wtedy, gdy wybierze się na niedzielny obiad do rodziców. Problem zaczyna się wtedy, gdy szef zarządzający zespołem wraca do domu i zamiast wejść w rolę przypisaną do tego sytuacyjnego kontekstu, a więc w tym przypadku rolę męża czy ojca, nadal pozostanie w roli szefa delegującego zadania i sprawdzającego poziom pracy podwładnych. Gdy nie mamy świadomości ról, które stworzyliśmy i z których korzystamy, tracimy też możliwość korzystania z ich zasobów i możliwości. Na osi ról nie tylko odzyskujemy kontrolę i możliwości zarządzania stworzonymi już rolami ale także uzyskujemy możliwość świadomego ich tworzenia.

Oś relacji
bardzo często w pracy terapeutycznej dotyczącej relacji, klienci zgłaszają poczucie bycia niezrozumianym czy wręcz ignorowanym przez relacyjnego partnera. Model Transpersonalny zakłada, że relacje właściwie nie zachodzą między dwojgiem ludzi, a raczej między ich wyobrażeniami na temat drugiej osoby i wyobrażeniami dotyczącymi ich własnej osoby. W pracy transpersonalnej uczymy się postrzegać relacyjny problem z odpowiednim dystansem, ale także rozumieć, że konflikt nie leży między nami a daną osobą, a raczej wirtualnymi obrazami, które tworzymy zarówno my, jak i nasi partnerzy. W modelu transpersonalnym układ relacji pomiędzy dwojgiem ludzi zawsze rozpatrywany jest z perspektywy idei heksagonu relacji – systemu wzajemnych oddziaływań wirtualnych wyobrażeń jakie konstruujemy na temat innej osoby oraz nas samych. 

Oś motywacji
Narzędzia osi motywacji przychodzą na ratunek wtedy, gdy chcielibyśmy ruszyć z miejsca, rozwijać się, podejmować działąnia ale jakoś trudno nam zacząć. To sytuacje w których klienci mówią „chciałbym to zrobić, ale nie mogę znaleźć czasu/uwagi/odpowiedniego powodu etc. W pracy transpersonalnej zakłądamy, że oprócz tworzonych przez nas ról i subosobowości, posiadamy także osobowości związane z motywacją. Jak się okazuje przejmowanie kontroli nad człowiekiem przez jedną z nich często skutkuje zaburzeniami depresyjnymi, spadkiem nastroju i poczucia własnej wartości. W pracy na tej osi odnajdujemy w sobie zarówno część odpowiedzialną za motywację, jak i tę odpowiedzialną za pasywność – i jak się okazuje, obie są nam jednakowo potrzebne i mogą działać na naszą korzyść, jeśli tylko wiemy, jak odpowiedni z nich korzystać.

Oś świadomości
Na tej osi dotykamy już duchowości człowieka. Wszyscy znamy słynną piramidę potrzeb Maslowa, jednak niewiele szkół mówi o tym, że w późniejszym okresie swojego życia Maslow dodał do niej jeszcze jeden szczebel, mianowicie, potrzebę transcendencji. Na osi świadomości uczymy się diagnozować swój własny poziom świadomości w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych, a także rozpoznawać je u innych osób, poznajemy także narzędzia, które pomogą nam we wspinaczce po drabinie świadomości. Uczestnicy szkoleń otrzymują pełną wiedzę dot. poziomów świadomości opisanych m.in przez Dave’a Logana, Davida Hawkinsa czy Graves’a i Beck’a oraz sprawdzonych sposobów na pracę w obszarze świadomości.

Oś archetypu
Gdy już jesteśmy świadomi wszystkich naszych subosobowości, ról i poziomów świadomości, przychodzi moment, gdy należy sobie zadać pytanie: kim tak naprawdę jestem?. Archetyp to, w rozumieniu Modelu Transpersonalnego, pewnego rodzaju instrukcja obsługi nas samych. Z poziomu tej osi możemy rozwiązywać wszystkie bieżące problemy bez zbędnego zastanawiania się co i jak należy zrobić. Odpowiednie, konsekwentne i rzetelne zbudowanie Archetypu spowoduje, że już nigdy nie zdasz sobie pytania „jak powinienem się zachować w danej sytuacji”, ponieważ będziesz to po prostu wiedział.

Oś transpersonalna
Ostatnia oś Modelu Transpersonalnego, na której uczymy się separacji nie tylko od naszych ról, osobowości i relacji ale właściwie wszystkiego co nas otacza – ciała, emocji, myśli. Tutaj odkrywamy, że tak naprawdę nie jesteśmy swoimi emocjami, a jedynie je odczuwamy, nasze myśli nie są nami, a jedynie pojawiają się w naszych głowach, by później zniknąć i zrobić miejsce kolejnej myśli. Na osi separacji uczymy się także nielgnięcia do materii, a raczej nastawienia na jej funkcjonalność – zamiast uzależniania poczucia własnej wartości od materii, zaczynamy z niej korzystać. Zdrowy dystans do naszego ciała, emocji, myśli i materii pozwala na odzyskanie poczucia wolności i daje nam możliwość zarządzania.

Harmonogram dnia szkoleniowego
(szczegółowe informacje, będą przesyłane uczestnikom na miesiąc przed zjazdem wraz z zalecaną literaturą).

Moduł I:
10:00 – 11:30
11:30 – 11.45 (przerwa kawowa)

Moduł II:

11:45 – 13:15
13:15 – 14:15 (przerwa obiadowa)

Moduł III: 

14:15 – 15:45
15:45 – 16:00 (przerwa kawowa)

Moduł IV:

16:00 – 17:30

Rekrutacja
Rekrutacja polega na wpłaceniu zwrotnej zaliczki w wysokości 1000 zł, po której (w ciągu 3 dni roboczych, po otrzymaniu przelewu) otrzymasz email z proponowanymi datami i godzinami rozmowy rekrutacyjnej. Wiemy, że wiedza, którą przekazujemy na szkoleniu jest niezwykle skuteczne, a szkolenie jest bardzo wymagające, dlatego musimy mieć pewność, że Akademia jest właśnie dla Ciebie.

Koszty udziału w Akademii terapii transpersonalnej
Koszt uczestnictwa w jednym etapie Akademii Terapii Transpersonalnej to 1588 zł, w obu etapach koszt wynosi 3176 zł. Istnieje możliwość płatności ratalnej (raty 0%). Przy jednorazowym opłaceniu całości przysługuje 10% zniżki.

Certyfikat

Rekomendacje absoltwentów: